Collagen Thủy Phân Doppelherz Kollagen 11.000 Plus Của Đức

1,200,000

Thành phần dinh dưỡng trong mỗi ống Doppelherz Kollagen 11000 Plus

thành phần mỗi ngày 1 ống % NRV *
Collagen hydrolysate (gốc bò), 11 g **
chondroitin sulfate 100 mg **
Vitamin C 60 mg 75%
selen 16,5 μg 30%
đồng 300 μg 30%
Vitamin D 5 μg 100%