CHẢO THÉP WMF PROFI 24 cm – MADE IN GERMANY

1,450,000

Chảo dùng được trên mọi loại bếp, tốt nhất trên bếp từ. An toàn trong máy rửa chén.