BỘ NỒI SILIT PASSION ORANGE 4 MÓN – MADE IN GERMANY

9,300,000

 Set gồm 4 nồi có vung kính:
– 01 nồi Ø24cm, dung tích 6,4L
– 01 nồi Ø20cm, dung tích 3,7L
– 01 nồi Ø20cm, dung tích 2,4L
– 01 nồi Ø16cm, dung tích 2L
Danh mục: