CHẬU NGÂM CHÂN MEDISANA FS 883 CỦA ĐỨC

1,490,000

Chức năng:
– Chức năng giữ ấm nước
– Chức năng hẹn giờ
– Ánh sáng màu đỏ tự động và chức năng nhiệt.