BỘ NỒI WMF GALA PLUS 5 MÓN HÀNG ĐỨC

5,600,000

Bộ sản phẩm gồm:

– 1 nồi kèm vung đường kính 16 cm, dung tích 2 l

– 1 nồi kèm vung đường kính 20 cm, dung tích 3,5 l

– 1 nồi kèm vung đường kính 20 cm, dung tích 3 l

– 1 nồi kèm vung đường kính 24 cm, dung tích 6 l

– 1 quánh không vung đường kính 16 cm, dung tích 1,5 l