BỘ NỒI SILIT ACHAT 4 NỒI 1 QUÁNH CỦA ĐỨC

3,950,000

Set gồm có:
1 nồi thấp Ø20cm (2,5l)
3 nồi cao đường kính lần lượt Ø16cm (1,9l),Ø20cm (3,3l), Ø24cm (5,7l),
1 quánh không nắp Ø16cm (1,5l)
Danh mục: