Bộ dao thìa dĩa WMF 60 món siêu xịn của Đức

3,100,000

Bộ cho 12 người ăn gồm có:
– 12 Thìa nhỏ
– 12 Thìa to
– 12 Dĩa nhỏ
– 12 Dĩa to
– 12 Dao