Bộ dao dĩa Wmf 30 món của Đức

2,100,000

 Bộ cho 6 người ăn gồm có:
– 6 Thìa nhỏ
– 6 Thìa to
– 6 Dĩa nhỏ
– 6 Dĩa to
– 6 Dao