Bộ 8 Cốc Pha Lê NACHTMANN BOSSA NOVA TUMBLER Của Đức

1,800,000

Set gồm:
4 cốc pha lê 330 ml, cao 10cm, đường kính 9cm
4 cốc pha lê loại cao, 395ml, cao 15cm, đường kính 8,1cm
Danh mục: